<b>LUMIX DMC-LX5。発売は2010年8月。実勢価格は3万8,200円前後</b>

LUMIX DMC-LX5。発売は2010年8月。実勢価格は3万8,200円前後