APO-TELYT-M f3.4/135mmとライカEVF 2を装着。望遠レンズらしい姿だ。

APO-TELYT-M f3.4/135mmとライカEVF 2を装着。望遠レンズらしい姿だ。