LUMIX DMC-LX100(左)と、フォトキナで未発表だった「LUMIX DMC-GM1S」(右)

LUMIX DMC-LX100(左)と、フォトキナで未発表だった「LUMIX DMC-GM1S」(右)