NEX-6はNEXで初めてモードダイヤルを装備。

NEX-6はNEXで初めてモードダイヤルを装備。