<b>会場内の様子。約110点の受賞作を展示している</b>

会場内の様子。約110点の受賞作を展示している