<b>東京会場第1タームの会場、国連大学内の地球環境パートナーシッププラザ入口</b>

東京会場第1タームの会場、国連大学内の地球環境パートナーシッププラザ入口