SIKAKのBTLカメラフルストラップは6,300円。カーキとブラウンの2色展開だ

SIKAKのBTLカメラフルストラップは6,300円。カーキとブラウンの2色展開だ