<b>協賛メーカーによる製品展示も。左からニコン、ナナオ</b>

協賛メーカーによる製品展示も。左からニコン、ナナオ