<b>LUMIX G 14mm F2.5 ASPH.を装着したDMC-GF2(左)と、「LUMIX G 20mm F1.7 ASPH.」を装着したDMC-GF1(右)</b>

LUMIX G 14mm F2.5 ASPH.を装着したDMC-GF2(左)と、「LUMIX G 20mm F1.7 ASPH.」を装着したDMC-GF1(右)