<b>E-P2にGIZMON E-P1/E-P2用フィッシュアイレンズをつけた状態</b>

E-P2にGIZMON E-P1/E-P2用フィッシュアイレンズをつけた状態